Posts Tagged ‘Bóg’

Dyscyplina z miłością – czy działa?

czwartek, Grudzień 20th, 2012

Nasze dzieci potrzebują pewności,  że  je  kochamy.  Żadne pouczenia  czy  instrukcje  nie przyniosą zamierzonego efektu,  jeżeli  dzieci  nie  czują  naszej miłości.

Tak jak Bóg kocha nas, trzeba nam kochać nasze dzieci, korygując przy tym ich niepoprawne  zachowania.  I  nie  mówię  tutaj  o  pobłażliwej beztroskiej miłości, ale o potrzebie odpowiedniego wyważenia łaski i sprawiedliwości. To, co chcielibyśmy widzieć u naszych dzieci, to posłuszeństwo, które wypływa z ochotnego serca, a nie tego, które jest wymuszone. Otoczenie miłości sprzyja wzrostowi. Bóg pokazał mi, że nie odrzuca mnie z powodu mojego zachowania, że kocha mnie pomimo wszystko i chce nauczyć mnie, jak wyprostować złe drogi. Potem przeniosło się to na moje relacje z dziećmi. Kiedy uczę się, że mój niebieski Ojciec mnie kocha, że mogę udać się do Niego w  każdym  czasie,  by  dał  mi  siłę  do  zmiany, wtedy jestem w stanie lepiej wychować dzieci. Dzięki Jezusowi, który kieruje moimi krokami, mogę uniknąć mechanizmów bezwiednego naśladowania nieudanych postaw rodziców. (więcej…)

Posłuchaj wewnętrznego zegara!

czwartek, Sierpień 23rd, 2012

Ludzki organizm jest przystosowany do cyklu pracy i odpoczynku, napięcia i odprężenia, ekscytacji i wyciszenia. Praca, napięcie i ekscytacja służą nam wtedy, gdy są przeplatane odpoczynkiem, odprężeniem i wyciszeniem. Współczesne życie stara się oszukać ten naturalny rytm, zmuszając do ciągłej pracy, ciągłego napięcia, ciągłej ekscytacji. Skutkiem takiej eksploatacji są choroby fizyczne i emocjonalne. Był czas, kiedy po godzinach pracy oraz w dni wolne rodzina spędzała czas razem; odwiedzała krewnych i znajomych. Obecnie rodzina rozbiega się w różnych kierunkach, a ci, którzy pozostają w domu, tkwią przed telewizorem. Niewiele zajęć dostarcza rekreacji i prawdziwego relaksu. Warto jednak zaplanować swój czas tak, aby tego nie tracić. Warto w ten odpoczynek włączyć też czas na duchowe wyciszenie. Często jesteśmy zbyt zajęci, by się modlić, czytać Pismo Święte, uczestniczyć w nabożeństwie, by świadczyć chrześcijaństwem, nasze życie krąży wokół pracy i innych obowiązków. Tymczasem godzina spokoju, czy choćby pół godziny albo nawet kwadrans, kiedy zamykamy się na hałas świata i otwieramy duszę przed Bogiem, może się okazać najważniejszym czasem w naszym życiu. Dzięki temu możemy czerpać siłę, która przygotowuje nas do życiowych doświadczeń i decyzji. Nie pędźmy w „wyścigu szczurów”, posłuchajmy wewnętrznego zegara, którego rytm podpowiada, jak powinniśmy żyć, pracować, ale i wypoczywać fizycznie, psychicznie i duchowo. A to zaowocuje dobrym zdrowiem na długie lata.

[Fundacja Źródła Życia artykuł z kwartalnika Zdrowie z wyboru nr 22]

Choroby a Miłość i Zdrowie…

wtorek, Czerwiec 26th, 2012

Człowiek został stworzony do miłości i jedynie realizacja w tym celu może dać mu pełnię radości, satysfakcji i zdrowia. Badania naukowe wykazały, że najważniejszym czynnikiem rozwoju zdrowej osobowości jest poczucie bycia kochanym, a w następnej kolejności zdolność do kochania innych. Jest to również prawdą w aspekcie rozwoju zdrowia fizycznego. Przeświadczenie, o byciu kochanym oraz zdolność do kochania innych otwierają drzwi do zachowania zdrowia. Człowiek zauważający Bożą miłość, doświadczający dobra od innych i zdolny do okazywania troski oraz zrozumienia jest po prostu zdrowszy.

Zanim człowiek staje się zdolny do miłości, musi sam jej doświadczyć. Każdy człowiek, aby być zdrowym pod względem emocjonalnym, jak również fizycznym, potrzebuje (więcej…)